Konference Krajané v době globalizace Národní muzeum Praha, 27.-28. září 2018


čtvrtek 27. září 2018


 • 8.00 registrace
 • 9.00 zahájení, předání Ocenění za dlouholetou činnost pro krajanské komunity
 • 10.00 přestávka
 • 10.30 Tomáš Grulich: Co se podařilo za poslední léta udělat pro zahraniční Čechy
 • 10.50 Stanislav Brouček: Historie setkávání zahraničních Čechů
 • 11.10 Dagmar Hájková: Úloha exilu při vzniku Československa
 • 11.30 Petr Bísek: Krajané a politika
 • 11.50 Jan Cholínský: Češi v zahraničí a osmičková výročí (1918, 1938, 1948, 1968)
 • 12.10 Jan Rieger: Projekt CZEXPERTS
 • 12.30 Radko Kubičko: Česko a Evropa
 • 13.00 přestávka na oběd
 • 14.00 odpolední program
 • 16.00 přestávka
 • 16.30 odpolední program
 • 18.00 závěr, společenské setkání

pátek 28. září 2018


 • 10.00 návštěva výstavy archiválií v Národním archivu, Archivní 2257/4, Praha 4
 • 14.00 návštěva rekonstruované budovy Národního muzea (v jednání) nebo jiné pamětihodnosti
 • 17.00 zakončení programu

 • Program bude postupně aktualizován.


Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů
K Zahrádkám 1289/4, 155 00  Praha 5, ČR