Konference krajané a čeština, Národní muzeum, Praha 10.-12. září 2014

Program - pdf

Záštita místopředsedy Senátu - jpg

Záštita ministra zahraničí - jpg

Ocenění - pdf

Fotogalerie

Seznam účastníků - pdf


Příspěvky:

 • Helena Baslerová: Čeština v Rakousku a ve Vídni zvlášť… - pdf
 • Petr Bísek: Přežije čeština v Americe a ve světě? Ano! - pdf
 • Stanislav Brouček: O krajanech a mateřštině: pokus o náhled z různých stran a zkušeností - pdf
 • Jiřina Bystrická: Příklad z Francie - pdf
 • Jindřiška Dimitrova: Čeština v Bulharsku - pdf
 • Igor Furdík: ÚSŽZ a podpora slovenštiny ve světě - pdf
 • Milena Grenfell-Baines: Čeština u nás v rodině - pdf
 • Hana Hanušová: Učitelkou v Argentině a v Paraguayi - pdf
 • Jaroslav Havelka: O uchovávání češtiny našich dětí a jejich potomků - pdf
 • Hana Herrmannová: Čeština v Rumunsku, poznámky k ČŠBH - pdf
 • Hana Husenicová: Jak udržet češtinu v blízkosti ČR - pdf
 • Blanka Karlsson: Jak si zachovat češtinu - pdf
 • Jiří Křesťan: Národní archiv a krajané - pdf
 • Karel Pokorný: O češtině v Německu - pdf
 • Veronika Marešová: Okénko a čeština v Londýně - pdf
 • Ludmila Muchina: Čeština na Ukrajině - pdf
 • Olga Schmalzriedová: Jak pěstujeme češtinu v Belgii - pdf
 • Barbara Semenov: Čeština zakódovaná v srdci Čechoaustralana - pdf
 • Petr Skořepa: Čeština a její výuka v rumunském Banátu - pdf
 • Marie Skřítková: Hřbitov ve Střílkách – barokní perla Moravy - pdf
 • Lucie Slavíková-Boucher: České školy (nejen) bez hranic v roce 2014/2015. Čeština v zahraničí a „doma“. - pdf
 • Helena Stráníková: Čeština v Chorvatsku - pdf
 • Libuše Stráníková: Česká menšina v Chorvatsku a čeština - neustálá snaha čelit asimilaci - pdf
 • Iva Tatarková: Dům zahraniční spolupráce a čeština v zahraničí - pdf
 • Jaroslav Trombik: Pár poznámek k češtině a konferenci - pdf
 • Michal Vašíček: Jazyk tradičních českých komunit na Ukrajině a v Rusku - pdf
 • Zora Zámečníková: Zkušenost z Anglie – o češtinu není zájem - pdf

Odkazy:

Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů
K Zahrádkám 1289/4, 155 00  Praha 5, ČR