Konference krajané a kultura, Národní muzeum Praha, 6.-8. září 2010

Program - pdf

Záštita předsedy Senátu - jpg

Záštita ministra zahraničí - jpg

Ocenění - pdf

Text, adresovaný premiérovi a ministru zahraničí - pdf

Odpověď premiéra - jpg

Odpověď ministra zahraničí - jpg

Fotogalerie

Seznam účastníků - pdf


Příspěvky:

 • Francisc Draxel: Kultura krajanů v rumunském Banátu - pdf
 • Hana Husenicová: Krajané na Slovensku a kultura - pdf
 • D. Takácsová, P. Doležal: Česká kultura v podmínkách krajanských spolků na Slovensku - pdf
 • Eva Střížovská: Česká kultura v USA z vlastní zkušenosti - pdf
 • Jaroslav Havelka: Kultura jako pojítko krajanské spolkové činnosti ve Švýcarsku - pdf
 • Miloš Šuchma: Kulturní krajanské aktivity v Kanadě - pdf
 • Zdenka Čuchnilová: Odraz chorvatské menšinové legislativy - pdf
 • Blanka Karlsson: Propagace české kultury ve Švédsku - pdf
 • Jindra Dimitrova: Udržování české kultury v Bulharsku - pdf
 • Martina Fialková: Projekt České kořeny - pdf
 • Antonín Stáně: Kulturní a náboženské středisko Velehrad v Londýně - pdf
 • Leonora Janotová: Česká menšina v Chorvatsku a kultura - pdf
 • Jiří Gruntorád: Exilová knižní vydavatelství po roce 1968 jako důležité mezníky české kultury v zahraničí - pdf
 • Jiří Výborný: Čeští krajané na Slovensku a kultura - pdf
 • Gail Naughton: National Czech and Slovak Museum and library in Cedar Rapids, USA - pdf
 • Jiří Tůma: Chorvatští Češi pohledem cizince - pdf
 • Petr Brodský: Evangelické sbory u krajanů východní Evropy - pdf
 • Vlastenka Krišan: Kulturní činnost krajanů v Srbsku - pdf
 • Helena Baslerová: Krajané v Rakousku a kultura - pdf
 • Jiřina Šiklová: Exil, krajané a kultura - pdf
 • Lucie Slavíková-Boucher: České školy bez hranic - pdf
 • Ludmila Muchina: Kulturní činnost krajanů na Ukrajině - pdf
 • Julek Neumann: Krajanské divadlo ve světě - pdf
 • Věra Doušová: Krajanský folklor východní Evropy - pdf

Odkazy:

Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů
K Zahrádkám 1289/4, 155 00  Praha 5, ČR