Konference krajané a problém identity, Národní muzeum, Praha 28.-30. září 2016

Záštita Ministerstva zahraničních věcí - jpeg

Záštita Senátu - jpeg

Program - pdf

Ocenění - pdf

Seznam účastníků - pdf


Příspěvky:

 • Jiří Bahník: Krajané a problém identity v Záhřebu - pdf
 • Petr Bísek: Identita? - pdf
 • Stanislav Brouček: „Českoslovenství“ na Tasmánii - pdf
 • Martina Fialková: České kořeny počtvrté a v Kanadě - pdf
 • Radan Hain: Integrace a uplatnění mladší generace ve Švýcarsku - pdf
 • Jaroslav Havelka: Národní a osobní identita z pohledu emigranta ve Švýcarsku - pdf
 • Jan Cholínský: Český politický exil 1948–1989 a problém identity - pdf
 • Blanka Karlsson: Uchovávání identity v českých rodinách ve Švédsku - pdf
 • Karel Pokorný: Identita a paralelní společnost - pdf
 • Barbara Semenov: Identita Čechoaustralana - pdf
 • Antonín Stáně: Zlatá léta londýnského exilu - pdf
 • Miloš Šuchma: Svět a Česko dneška a problém české identity v zahraničí - pdf
 • Dagmar Takácsová: Mezi českou a slovenskou identitou - pdf
 • Ludmila Čiževská: My, volyňští Češi – obnova identity pdf
 • Georg A. Kraus: Identita 2. a 3. generace ve Švýcarsku - pdf
 • Lucie S. Boucher: České školy bez hranic a uchování české identity - pdf
 • Olga Schmalzriedová, Zuzana Jirglová: Kým se cítíme? - pdf
 • Helena Stranjik: Jazyk jako jeden z rysů identity u české menšiny v Chorvatsku pdf

Odkazy:

Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů
K Zahrádkám 1289/4, 155 00  Praha 5, ČR